Δείτε το σχολείο μας ...

 

Οι δάσκαλοι του σχολείου μας κατά το σχολικό έτος 2004/05

Τζημούλης Οδυσσεύς,Χρυσομαλλίδου Αναστασία , Καρφοπούλου Άννα,Ρομβότα Αννέτα ,Πανταζή Ευστρατία,          Στρογγύλης Βασίλειος

Παπαντώνης Δημήτριος, Γούτας Παναγιώτης,Ζήκου Αικατερίνη , Στουπή-Μπαζούκα Αγγελική, Σμιξιώτη Ελένη ,      Δαμιανού Εριφύλη, Μιχαηλίδου Αναστασία

 

 

Ομαδική τάξης Πανοραμική τάξης

Δάσκαλοι και τάξεις                                                                       

Σμιξιώτη Ελένη Διευθύντρια
ΦΩΤΟ ΦΩΤΟ Ζήκου Αικατερίνη Α' τάξη
ΦΩΤΟ ΦΩΤΟ Καρφοπούλου Άννα Β' τάξη
ΦΩΤΟ ΦΩΤΟ Ρομβότα Ανέτα Γ' τάξη
ΦΩΤΟ ΦΩΤΟ Παπαντώνης Δημήτριος Δ 1 τάξη
ΦΩΤΟ ΦΩΤΟ Τζημούλης Οδυσσεύς Δ2τάξη
ΦΩΤΟ ΦΩΤΟ Στρογγύλης Βασίλειος Ε' τάξη
ΦΩΤΟ   Μιχαηλίδου Αναστασία ΣΤ'1 τάξη
ΦΩΤΟ   Γούτας Παναγιώτης ΣΤ'2 τάξη
Στουπή-Μπαζούκα Αγγελική Τάξη Υποδοχής
Πανταζή Ευστρατία   Αγγλικών
Χρυσομαλλίδου Αναστασία Φυσικής Αγωγής
Παναγιώτου Χρήστος Ολυμπιακής Παιδείας
Εριφύλη Δαμιανού Μουσικός

ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2003/04

Το Δ.Σ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων                         από Σεπτέμβριο 2005

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μουρτζίνου-Παπαδοπούλου Παρασκευή
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Μπαλασάς Πέτρος
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ζιώγα-Γιαχούδη Άννα
ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Κίκα-Λεωνιδάκη Χρύσα
ΤΑΜΙΑΣ Τζήκου-Ναλμπάντη Σοφία
ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑ Μυλωνά-Μαυρίγκου Άννα
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ Ψωμαθιανού-Κραββαρίτη Ελένη
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Ηλιάδου-Παπαγεωργίου Καλλιόπη

 

 ΤΟ Δ.Σ  ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 2002-2004

ΤΟ Δ.Σ  ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 2004-2005